ایمان میقانی منو

نمایش تمامی مطالب برای برچسبزیان نوزاد

لینک

ترجمه زبان نوزادان

چندی قبل و کاملا اتفاقی با وبسایت موسسه dunstan مواجه شدم

www.dunstanbaby.com

این موسسه همانطور که از نامش پیداست ، توسط خانم دانستن (dunstan ) ، بنیان گذاشته  شده . یک خانم که در مواجه با گریه های نوزادش نه فقط به دنبال یک راه حل ساده ، که به دنبال یک راه حل جامع بود . بله او توانسته زبان نوزادان را کشف کند !

یک زبان بین المللی و ذاتی ، فارق از نژاد و فرهنگ و زبان ، که همه نوزادان دنیا با آن زبان صحبت می کنند !

در حال خواندن…

  • با تشکر از ارسال دیدگاه .

    نظر میانه فعال باشد، نیازی به ارسال هر گونه نظرات ارسال شده می باشد .