ایمان میقانی منو

نمایش تمامی مطالب برای برچسبدستان کوچک دعا

لینک

آرزوهای کودکان (۱)

تیتر این مطلب ، مدتی است که موضوع تحقیقی برای من شده ، هر چند فرصت واکاوی زیادی برایش خرج نشده ، اما در همین اولین گام ها ، مزه هایی شیرین را حس کردم که خواستم با شما شریک شوم . هر چند که در کل روح این تحقیق را شیرین نمی بینم و شاید کمی جانبدارانه به موضوع نگاه می کنم ، کمی ژورنالیستی تر از یک محقق ! چند و چونش بماند زمانی که خودمم هم دانا شدم .

نزدیک به ۸ سال است حوزه هنری دارد کتابهای : دستان کوچک دعا ” را منتشر می کند . با این حال حدسم این است که شما هم مثل من آنها را ندیده اید . این کتابها به بازنشر آرزوهای کودکان می پردازد . فردا قصد تهیه آن را دارم و البته امیدوارم که ممیزی جانبدارانه ای در گزینش صورت نگرفته باشد .

کمی بالاو پایین رفتم و چند تا از آرزو ها را پیدا کردم ، که همان حس شیرین را در همین ها یافتم . به حکم امانت رونشت نموده و میچسبانم !

در حال خواندن…

  • با تشکر از ارسال دیدگاه .

    نظر میانه فعال باشد، نیازی به ارسال هر گونه نظرات ارسال شده می باشد .