ایمان میقانی منو

نمایش تمامی مطالب برای برچسببرای کودکمان تبلت بخریم

لینک

تبلت کودک

در مورد بود و نبود تبلت های کودکان بحث های زیادی شده است ، چه باشد و چه نباشد ، هم کودکان به این وسایل دست درازی می کنند و هم کمپانی ها سعی دارند تا این محصول محبوب را را در دسترس کودکان قرار دهند . اوایل تابستان پیشنهادی برای مشاوره در خصوص ساخت و عرضه یک تبلت کودک ، از جانب یکی از دوستان داشتم ، خوب با توجه به دغدغه ای که داشتم کمی پرکاری را در دستور کار گذاشتم تا در این حیطه ورود کنم . در این مقاله سعی خواهم کرد ، اندکی از تجربیات در این خصوص را ارایه کنم و به بررسی تبلت های کودکان بپردازیم  ، به بود و نبودش و ویژگی هایش و بسیاری موارد دیگر …

پس چاره ای نداریم اگر مطلب به درازا کشید .

در حال خواندن…

  • با تشکر از ارسال دیدگاه .

    نظر میانه فعال باشد، نیازی به ارسال هر گونه نظرات ارسال شده می باشد .