نوشته‌ها

مدتها است تلویزیون فربه ایران با خدم و حشم اش ، با فاصله زیادی از سایر رقبای ماهواره ای اش عقب افتاده . روزهای قبل با آمدن جناب سرافراز ، امید بر بهبود وضعیت بسته شده بود . امیدی که با تعویض مدیریت ها پررنگتر شد . اما یا هنوز زمان لازم داریم یا سیستم در برابر تغییر مقاوم است و یا کلا تغییر ناپذیر است .

 

 

تلویزیون ایران

تلویزیون ایران

روزهای رمضان اما همواره به داد این جعبه جادویی وطنی می افتد . جعبه جادویی که مخاطبانش را به واسطه بی صداقتی (حداقل اگر نگوییم دروغگویی ، به راحتی می توان گفت بی صداقتی ) از دست داده است . البته دلیل این مدعا هم چیزی نیست جز رجوع به آمار برنامه های پر بیننده ( برنامه ۹۰ ) .

می گفتم ، در این روزهای رمضان به مدد سریال های سی روزه ، یا بهتر بگویم به مدد اعلام زمان اذان ، برنامه هایی که به اذان چسبیده اند دیده میشود .

همین روزها سرود ملی امریکا در مسابقه والیبال سانسور شد و پخش نشد !

نام دلنشین علی درخشی ، انیماتور انیمیشنهای کوتاه لابه لای پایتخت سانسور شد ! (و البته دلیل حرفه ای یا غیر حرفه ای آن مشخص نیست )

پشت این صفحه شیشه ای ، که تنها شیشه ای است که آنطرفش پیدا نیست ، بد نیست کمی شفافیت چاشنی کنیم . ما میدانیم که کفگیرتان ته دیگ است ، ما می دانیم که نیمی از سریال ها را باید صرف دیدن تبلیغ شوینده ها کنیم . اما جان مادرتان اینقدر خط کشی نکنید .

مگر بد شد که مهران مدیری بازگشت . مگر بد شد که پشتش ایستادید . مگر بد شد که پور محمدی خان بازگشت و معاون شد . خط کشی بین خودی ها بس نیست ؟!