ایمان میقانی منو

سینما

لینک

کلاه قرمزی و بچه ننه

کلاه قرمزی را بچه قدیمی ها نپسندیدند ! کلاه قرمزی و بچه ننه با وجود فروش ۶ میلیاردی اش و به رقم ابتکارهای زیبا در پلان های متعدد (خصوصا پلان اول در سکانس ابتدایی فیلم ) نتوانست بچه های قدیمی را کیفور کند و البته این همان توقع بیجایی است که از کلاه قرمزی داشتیم .

بی انصافی است اگر بگوییم بچه ها در سینما از دیدن این فیلم از خنده ریسه نمی رفتند و خوشحال از سینما بیرون نیامدند .

اما چرا همه کلاه قرمزی را نپسندیدند ؟

در حال خواندن…

  • با تشکر از ارسال دیدگاه .

    نظر میانه فعال باشد، نیازی به ارسال هر گونه نظرات ارسال شده می باشد .