ایمان میقانی منو

نمایش تمامی مطالب برایبهمن, ۱۳۹۴

لینک

انیمیشن “چنگالی برای یک کاسه سوپ ” ، یک سکانس از فیلم کوتاهی با همین نام است که در میانه فیلم جا خشک کرده است . با توجه به طولانی بودن زمان فیلم ، تصویری از معرفی کاراکتر ها برایتان آماده کرده ام . که در زیر رویت می کنید :

معرفی کاراکترها

معرفی کاراکترها

امیدوارم از این اثر که محصول سال ۱۳۸۶ است ، لذت ببرید :

چنگالی برای یک کاسه سوپ

سکانس انیمیشن فیلم : چنگالی برای یک کاسه سوپ

  • با تشکر از ارسال دیدگاه .

    نظر میانه فعال باشد، نیازی به ارسال هر گونه نظرات ارسال شده می باشد .