ایمان میقانی منو

نمایش تمامی مطالب برایخرداد, ۱۳۹۴

لینک

پیروز ترین مردم در نزاع ، پست ترین ایشان است .

امام علی ع

  • با تشکر از ارسال دیدگاه .

    نظر میانه فعال باشد، نیازی به ارسال هر گونه نظرات ارسال شده می باشد .