ایمان میقانی منو

نمایش تمامی مطالب برایمهر, ۱۳۹۳

لینک

آرزوهای کودکان (۱)

تیتر این مطلب ، مدتی است که موضوع تحقیقی برای من شده ، هر چند فرصت واکاوی زیادی برایش خرج نشده ، اما در همین اولین گام ها ، مزه هایی شیرین را حس کردم که خواستم با شما شریک شوم . هر چند که در کل روح این تحقیق را شیرین نمی بینم و شاید کمی جانبدارانه به موضوع نگاه می کنم ، کمی ژورنالیستی تر از یک محقق ! چند و چونش بماند زمانی که خودمم هم دانا شدم .

نزدیک به ۸ سال است حوزه هنری دارد کتابهای : دستان کوچک دعا ” را منتشر می کند . با این حال حدسم این است که شما هم مثل من آنها را ندیده اید . این کتابها به بازنشر آرزوهای کودکان می پردازد . فردا قصد تهیه آن را دارم و البته امیدوارم که ممیزی جانبدارانه ای در گزینش صورت نگرفته باشد .

کمی بالاو پایین رفتم و چند تا از آرزو ها را پیدا کردم ، که همان حس شیرین را در همین ها یافتم . به حکم امانت رونشت نموده و میچسبانم !

در حال خواندن…

  • با تشکر از ارسال دیدگاه .

    نظر میانه فعال باشد، نیازی به ارسال هر گونه نظرات ارسال شده می باشد .

لینک

هفت تیر های چوبی

دیشب مهلتی دست داد تا مجددا “هفت تیرهای چوبی ” ، ساخته “شاپور قریب ” را ببینم . اثری که ساخته سال ۱۳۵۴ است .

داستان در یک روستا ، که اتفاقا در مجاورت خط آهن قرار دارد اتفاق می افتد . کودکانی که البته اکثرا پسر هستند ، و سرگرمی شان بالا و پایین پریدن و مردم آزاری است و رویای سفر به تهران …

دیری نمی پاید که مدیر ایستگاه خط آهن تلویزیون میخرد و آنتن آن را علم می کند ، خانه اش می شود پاتوق هر شب اهالی برای دیدن برنامه های تلویزیون و  این آغازی است برای ورود جهان ، به جهان کودکان . رویای تهران جایش را به وسترن می دهد ، بزن و بزن رایج میشود و در نهایت یک بزه کودکانه در قالب دزدیدن فرزند رییس ایستگاه و سرقت و فرار با یک اتوبوس ریلی ! و عاقبت یک تصادف که به لطف کوشش رییس ایستگاه جان همه حفظ میشود .

در حال خواندن…

  • با تشکر از ارسال دیدگاه .

    نظر میانه فعال باشد، نیازی به ارسال هر گونه نظرات ارسال شده می باشد .