واترشد (watershed) یا آب پخشان یا بهتر بگویم چرخه آب …

 

داستان چرخه آب را همه می دانیم ، آب ها از رود ها به دریا و از دریا به آسمان رفته ، دوباره باران شده و می بارد و در نهایت به رود ها می رود .

اما این داستان در کجای رسانه جا می گیرد ؟ در رسانه به جای آب ، ما “مسئولیت ” را خواهیم داشت .

پس پدیده واتر شد در رسانه به معنای “چرخه ی مسئولیت ” است .

از آن زمان که رسانه ها برنامه های مخاطب پسند طرح کردند و رفتند به سمت ساخت برنامه های پر هیجان کودکان در معرض تهدید قرار گرفتند . آنها سعی کردند تا چاره ای برای این امر بیاندیشند . تلویزون ها تصمیم گرفتند تا برنامه های خود را پس از ساعت خواب کدک یعنی ساعت ۹ به عد پخش نمایند و حتی برخی این ساعت را موکول به ساعت ۱۱ کردند . اما هیچ تضمینی وجود ندارد مه در همین ساعات کودکان در معرض این رسانه نباشند .

در این هنگام چاره ای نیست جز اینکه پدیده ، مسئولیت تماشای تلویزیون از عهده رسانه خارج شده (چون هر کار از دستش بر می آمده انجام داده ) و بر عهده والدین بیافتد .

این پدیده همان watershed است ! که در رسانه میشود چرخه مسئولیت . هر چند رسانه ها می توانند کمی ملایمتر برخورد کرده و برخی برنامه ها را کلا پخش نکنند ، اما نمی توان همه چیز را از رسانه طلب کرد ، چرا که در زندگی روزمره هم ما بارها مسئولیت کودک خود را به دیگران ( مهد، مربی مهد ، دبستان ، دوستان دبستانی  ، خانواده خود یا همسر و.. ) می سپاریم .

لذا امیدواریم این پدیده در جامعه ما جا بیافتد . تا کودکان ما ایمن تر زندگی کنند .